Conducerea scolii, comisii


Conducerea scolii


DIRECTOR: Prof. Daniela Maria ȚUGULEA
DIRECTOR ADJUNCT: Prof. Sorin Marian TOACȘE
SECRETAR : Raluca CHICHIOACĂ
CONTABIL: Ioan Eugen FEDIUC

Comisiile metodice

Şefii comisiilor metodice din Şcoala Roşia :
Ştiinţe - Toacşe Sorin
Limbă şi comunicare - Helerea Angela
Consiliere şi Orientare - Mohanu Tatiana
Om şi societate - Man Adina
Arte şi sport - Teascu Bianca
Învăţământ preşcolar - Ţugulea Daniela
Învăţământ primar - Ursan Valentina
Comisia pentru asigurarea calităţii - 
Comisia pentru perfecţionare - Dumitru Cătălin
Comisia P.S.I. - 

Posturi vacante

Momentan nu există nici un post disponibil.

Informatii despre angajator

Şcoala Gimnazială Roşia reprezintă o comunitate diversă şi multiculturală în care interacţionează aproape o mie de elevi şi profesori ce provin din o mare varietate de mediu social, etnic şi religios. Şcoala Roşia se doreşte a fi un angajator care oferă oportunităţi egale şi angajează personal doar pe merit, indiferent de originea etnică, credinţa religioasă, orientarea sexuală, dizabilităţi, sex sau vârstă.

Sanatatea si protectia muncii

În domeniul sănătăţii politica noastră este de a asigura toate condiţiile de protecţie a muncii şi de oferire a unui mediu sănătos de lucru, în limitele posibilităţilor pe care le avem, căutând permanent să îmbunătăţim condiţiile de muncă.
Ne vom asigura că aparatele şi maşinăriile care există funcţionează în parametrii normali şi în scopul pentru care au fost fabricate.
Mediul de lucru va avea condiţii adecvate de încălzire şi lumină, iar trusele de acordare a primului ajutor vor fi uşor accesibile.
Toţi angajaţii vor fi instruiţi pentru a-şi putea desfăşura activitatea în condiţii de siguranţă maximă.

Dizabilitati

Şcoala Gimnazială Roşia s-a angajat să promoveze egalitatea de şanse şi de participare a persoanelor cu dizabilităţi , cadre didactice sau elevi, la activităţile desfăşurate în structurile acestei unităţi de învăţământ. Persoanele cu dizabilităţi au dreptul la acces egal la cursuri, locuri de muncă, promovare sau alte facilităţi oferite de şcoală, precum şi de a primi ajutor în ajustarea facilităţilor şcolii pentru a se potrivi nevoilor lor.
Şcoala Gimnazială Roşia recunoaşte valoarea unui personal şi a elevilor provenind din medii cât mai diverse şi oferă oportunităţi egale tuturor elevilor şi personalului cu dizabilităţi prin:
- luarea de măsuri efective care să prevină discriminarea;
- promovarea egalităţii de acces pentru întreg personalul la educaţie, dezvoltare şi training;
- promovarea de bune practici în toate activităţile legate de recrutare, selecţie şi promovare;
- ascultarea şi implicarea personalului şi a elevilor cu dizabilităţi în dezvoltarea serviciilor.

Egalitate si Diversitate

Şcoala Gimnazială Roşia se angajează să promoveze o comunitate diversă şi inclusivă care încurajează toţi elevii şi angajaţii să îşi arate potenţialul lor şi valorile individuale care îi diferenţiază. Un comunitate diversă de elevi va promova inovaţia şi creativitatea. Dorim ca elevii şi angajaţii să beneficieze de un mediu de învăţare şi de lucru care să-i ajute să contribuie pe deplin şi eficient la creşterea prestigiului unităţii şcolare Roşia în cadrul comunităţii şi în mediul educaţional. Şcoala cu clasele I-VIII Roşia suportă toate aspectele legate de egalitate, şi în special cele şase componente cheie de rasă, sex, handicap, vârstă, orientare sexuală şi religie sau convingeri.


Prezent in categoriile: Conducerea școlii, comisii,