Declarații de interes 2024Potrivit Ordinului Ministerului Educației nr. 3051/11.01.2024, fiecărui cadru didactic din unitatea Școala Gimnazială Roșia îi revine obligația să completeze și să depună până la data de 31 decembrie a fiecărui an declarația de interese.

 

 

Declarații de interese sunt publice și ele vor fi publicate pe site-ul unității de învățământ, anonimizând datele cu caracter personal, cu excepția numelui și prenumelui cadrului didactic.


Prezent in categoriile: Declarații de Interes,