Retea scolara


Şcoala Gimnazială Roşia este una dintre cele mai mari unităţi şcolare din judeţul Sibiu atât în ceea ce priveşte numărul de elevi, cât şi ca acoperire geografică. Astfel, în unitatea noastră vin zilnic peste 965 de copii pe care încearcă să-i îndrume către un viitor mai bun peste 70 de cadre didactice care predau cu normă întreagă sau parţială. Cei mai mulţi copiii sunt înscrişi la structura Nou, în timp ce la Cornăţel sunt cei mai puţini, iar la Nucet nu mai exista populaţie de vârstă şcolară. Pe lângă programa normală, în cadrul şcolii Roşia funcţionează şi o structură cu predare în sistem Waldorf, la Roşia, iar la Nou adulţii care nu şi-au terminat studiile la timp pot beneficia de a doua şansă. Toate structurile şcolare beneficiază de câte un laborator de informatică.
 

 

Structura Roşia

Şcoala generală din Roşia funcţionează într-o clădire construită în anul 1936 prin eforturile directorului Sărăţeanu Liviu, fiu al satului, clădire la care s-a mai adăugat un corp nou în anul 2007.De fapt, prima şcoală românească din Roşia a funcţionat in actuala clădire a grădiniţei, clădire ce aparţine bisericii ortodoxe din sat, iar între grădiniţă şi şcoală se află clădirea bisericii construite în anul 1857 cu strădania enoriaşilor şi, mai ales, cu sprijinul direct al Mitropolitului Andrei Şaguna.
Comunitatea săsească numeroasă în sat până în 1990 a avut scoală confesională mult mai devreme, după cum obişnuieşte să spună părintele Schlattner, la Roşia cantându-se în latineşte la biserică în timp ce pe locul unor mari oraşe ale Europei atunci orăcăiau broaştele.
Pentru o perioadă de câţiva ani, la Roşia a funcţionat şi prima treaptă de liceu (clasele IX-X).
 

Personal Rosia


EDUCATORI:
Stoia Diana
Boldur Andreea
ÎNVĂŢĂTORI:
Babă Daniela – Cls.I
Minea Mihaela – Cls.I
Popescu Corina – Cls. II
Popescu Corina – Cls.III
Alexandru Maria – Cls. IV
PROFESORI:
Tiberian Dana – Matematica
Muntean Marcela – Limba română, Latină
Oltean Simina –Geografie,
Beleiu Simona - Limba Engleză
Dumitru Cătălin, Bratu Radu - Istorie
Boriga Nicolae – Educatie tehnologica, Informatică
Nicolae Crina – Biologie
Floresc Florin – Fizică
Băilă Dorina – Chimie
Ielciu Gabriela- Religie ortodoxă
Fogoroşiu Cornel - Religie Baptistă
Drăgoi Crina – Limba Germană
Teaşcu Bianca – Educaţie fizică

 

Consiliere si orientare Rosia

Dirigintele sau învăţătorul desfăsoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează. Activităţile cuprind teme stabilite de către diriginte pe baza programelor şcolare pentru aria curriculară „Consiliere si orientare” în vigoare si în concordanţă cu specificul vârstei şi cu interesele/solicitările elevilor. Totodată, activităţile cuprind si teme privind educaţia rutieră, educaţia si pregătirea antiinfracţională a elevilor, protecţia civilă, educaţia antiseismică, antidrog, împotriva traficului de persoane etc., în conformitate cu prevederile actelor normative si ale strategiilor naţionale, precum si în baza parteneriatelor stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării si Inovării în colaborare cu alte ministere, instituţii şi organizaţii. Dirigintele desfăsoară si activităţi educative extrascolare, activităţi pe care le stabileste după consultarea elevilor si în concordanţă cu specificul vârstei si nevoilor identificate pentru colectivul respectiv de elevi. Pentru a se asigura o comunicare constantă, promptă şi eficientă cu părinţii, dirigintele realizează activităţi de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi.

Lista învăţătorilor şi diriginţilor la structura Roşia
Babă Daniela – Cls.I
Minea Mihaela – Cls.I
Popescu Corina – Cls. II
Popescu Corina – Cls.III
Alexandru Maria – Cls. IV
Beleiu Simona – cls. V
Oltean Simina –cls.VI
Muntean Marcela – cls. VII
Tiberian Daniela – cls. VII

Fiecare învăţător şi diriginte are programată cel puţin o oră în fiecare săptămână în care stă la dispoziţia părinţilor pentru a discuta orice problemă apărută sau orice nelămurire referitoare la educaţia elevilor pe care-i îndrumă.

 

Şedinte cu parintii Rosia


Ideea de bază a şedintelor este că părinţii trebuie să cunoască situaţia şcolarului lor atunci cand el este in incinta scolii si in acelasi timp trebuie sa li se aduca la cunostinta si eventualele evenimente, activitati scolare si extrascolare care pot avea loc de-a lungul anului scolar. La şedinţele cu părinţii de-a lungul unui an şcolar pot fi abordate mai multe teme.

 

Acestea pot fi:

- Particularitatile psihofizice ale elevilor din gimnaziu;
- Caldura familiei - garantia stabilitatii emotionale a copilului;
- Metode de cunoastere a preadolescentului;
- Rolul familiei in formarea unei atitudini civilizate a elevilor;
- Implicarea familiei in orientarea scolara si profesionala a elevului din clasa a VIII-a;
- Rolul mijloacelor mass-media in dezvoltarea psihica a elevului;
- Exercitii de dezvoltare a memoriei;
- Tulburari de comportament la preadolescenti;
- Relatiile fete-baieti in gimnaziu;
- Alegerea prietenilor;
- Dependenta de nicotina;
- Complexele de inferioritate la preadolescent;
- Cunoasterea aptitudinilor preadolescentilor;
- Timpul liber al preadolescentului;
- Metode si procedee de educatie utilizate in familie;
- Atitudini gresite ale parintilor in relatia cu preadolescentul;
- Timiditatea la preadolescenti;
- Banii de buzunar ai preadolescentului.

 

 

 

Structura Nou

 

 

Nou este satul cu cea mai numeroasă populaţie dintre satele comunei,precum şi cu cel mai mare număr de elevi. Şi aici, ca şi în majoritatea satelor săseşti, până în 1990 a funcţionat şi o şcoală săsească. O perioadă, în clădirea fostei şcoli săseşti a funcţionat ciclul primar, până la retrocedarea clădirii foştilor proprietari. Acum toţi elevii învaţă la şcoala din centrul satului,iar aici urmează cursurile şi elevii de la Şansa a doua, oameni trecuţi de vârsta şcolară care acum au decis să-şi termine studiile gimnaziale. Grădiniţa este situată în altă locaţie, în aceeaşi clădire cu dispensarul din sat.

Personal Nou

COORDONATOR STRUCTURĂ: Corobană Nelia
EDUCATORI:
Ţugulea Daniela
Vasiu Adela
Toacşe Gabriela
INVĂŢĂTORI:
Jurca Ionela – Cls.I
Ursan Valentina – Cls. II
Olteanu Maria – Cls. III
Turcu Dorina – Cls. IV
PROFESORI:
Mohanu Tatiana – Matematică
Corobană Nelia– Limba română, Latină
Şuteu Aurelia –Istorie, Cultură civică
Man Adina- Geografie
Boriga Nicolae – Educatie tehnologica, Informatică
Bărbat Marioara – Biologie
Băilă Dorina – Fizică, Chimie Ielciu Gabriela- Religie ortodoxă
Fogoroşiu Cornel- Religie Baptistă
Ursu Paula – Limba Franceză
Matei Liviu – Limba Engleză
Mihăese Sonia – Educaţie fizică
Lăcătuş Minodora – Mediator şcolar

Consiliere si orientare Nou

Dirigintele sau învăţătorul desfăsoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează. Activităţile cuprind teme stabilite de către diriginte pe baza programelor şcolare pentru aria curriculară „Consiliere si orientare” în vigoare si în concordanţă cu specificul vârstei şi cu interesele/solicitările elevilor. Totodată, activităţile cuprind si teme privind educaţia rutieră, educaţia si pregătirea antiinfracţională a elevilor, protecţia civilă, educaţia antiseismică, antidrog, împotriva traficului de persoane etc., în conformitate cu prevederile actelor normative si ale strategiilor naţionale, precum si în baza parteneriatelor stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării si Inovării în colaborare cu alte ministere, instituţii şi organizaţii. Dirigintele desfăsoară si activităţi educative extrascolare, activităţi pe care le stabileste după consultarea elevilor si în concordanţă cu specificul vârstei si nevoilor identificate pentru colectivul respectiv de elevi. Pentru a se asigura o comunicare constantă, promptă şi eficientă cu părinţii, dirigintele realizează activităţi de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi.

Lista învăţătorilor şi diriginţilor la structura Nou
Jurca Ionela – Cls.I
Ursan Valentina – Cls. II
Olteanu Maria – Cls. III
Turcu Dorina – Cls. IV
Corobană Nelia – cls. V
Mihăese Sonia – cls. VI
Mohanu Tatiana –cls. VII
Băilă Dorina- cls. VIII A
Matei Liviu – cls. VIII B

Fiecare învăţător şi diriginte are programată cel puţin o oră în fiecare săptămână în care stă la dispoziţia părinţilor pentru a discuta orice problemă apărută sau orice nelămurire referitoare la educaţia elevilor pe care-i îndrumă.

Sedinte cu parintii Nou

Ideea de bază a şedintelor este că părinţii trebuie să cunoască situaţia şcolarului lor atunci cand el este in incinta scolii si in acelasi timp trebuie sa li se aduca la cunostinta si eventualele evenimente, activitati scolare si extrascolare care pot avea loc de-a lungul anului scolar. La şedinţele cu părinţii de-a lungul unui an şcolar pot fi abordate mai multe teme.
Acestea pot fi:

- Particularitatile psihofizice ale elevilor din gimnaziu;
- Caldura familiei - garantia stabilitatii emotionale a copilului;
- Metode de cunoastere a preadolescentului;
- Rolul familiei in formarea unei atitudini civilizate a elevilor;
- Implicarea familiei in orientarea scolara si profesionala a elevului din clasa a VIII-a;
- Rolul mijloacelor mass-media in dezvoltarea psihica a elevului;
- Exercitii de dezvoltare a memoriei;
- Tulburari de comportament la preadolescenti;
- Relatiile fete-baieti in gimnaziu;
- Alegerea prietenilor;
- Dependenta de nicotina;
- Complexele de inferioritate la preadolescent;
- Cunoasterea aptitudinilor preadolescentilor;
- Timpul liber al preadolescentului;
- Metode si procedee de educatie utilizate in familie;
- Atitudini gresite ale parintilor in relatia cu preadolescentul;
- Timiditatea la preadolescenti;
- Banii de buzunar ai preadolescentului.

Structura Caşolţ

Prima şcoală românească din Caşolţ apare în anul 1814 sub conducerea preotului greco catolic Radu Petru. De la 1820 şi până la 1885, preoţii greco catolici au predat copiilor în limba română scrisul, cititul şi cântările bisericeşti. În 1876 s-a construit o şcoală nouă confesională care cuprindea o sală de clasă şi o locuinţă pentru învăţător. Începând cu anul 1883 a fost introdusă obligatoriu limba maghiară în şcolile secundare româneşti, iar din 1891, începând cu vârsta de trei ani, copiii români erau obligaţi să înveţe limba maghiară. În ciuda legilor Appony din 1907 prin care dascălii români erau obligaţi să depună jurământ de credinţă faţă de patria maghiară, dascăli ca Ioan sau Victor Popa au continuat să atragă elevii spre studiu. Şcoala din 1876 construită "în Păstori" a funcţionat până în anul 1910 când în locul ei se ridică o nouă construcţie cu ziduri de cărămidă şi acoperiş din ţiglă. În această clădire a funcţionat şcoala confesională până la 1924 când şcoala devine şcoală de stat devenind neîncăpătoare pentru copiii românilor. Pentru ridicarea noului local de şcoală Primăria hotărăşte să vândă 40 de hectare pădure de stejar, tot din acei bani ridicându-se şipodul cel mare peste Hârtibaci lângă şipotul de la Sâna. Moderna şcoală construită în 1929 cuprindea trei săli de clasă, o sală festivă, o cancelarie, două săli de grădiniţă, o locuinţă pentru directorul şcolii şi un atelier la etaj. Între anii 1960-1967 şcoala este mărită pentru a putea primii şi elevii de la Cornăţel, Daia şi Nucet,în timp ce grădiniţa este mutată până în 1999 în vechea clădire a şcolii confesionale, peste drum de şcoala de stat. În ultimii ani la şcoala din Caşolţ a fost amenajată o sală de sport, un laborator de informatică şi un mic centru de documentare-sală de proiecţi care sunt mult apreciate de elevi. Pe lângă şcolile româneşti, în sat a existat, mult mai devreme, şcoala săsească. Prima "Schulerie" este atestată în secolul al XVI-lea fiind situată în apropierea şipotului. Ea a funcţionat până la 1910 când a fost ridicată o nouă şcoală pe aceeaşi uliţă, o clădire cu etaj cunoscută în prezent drept Căminul cultural. Din 1950 secţia germană a fost mutată la şcoala de stat, clădirea devenind Cămin cultural.Ciclul primar al şcolii germane a funcţionat la vechea Schulerie până în anul 1986 când a fost desfiinţat din lipsă de elevi.

Personal Caşolţ

COORDONATOR STRUCTURĂ: Dinu Ioana
EDUCATORI:
Rădoi Marioara
Sasu Norina
INVĂŢĂTORI:
Radu Mioara – Cls.I - III
Dardai Florina – Cls. II
Lupea Dorina – Cls. IV
PROFESORI:
Toacşe Sorin – Matematică, Informatică, Educaţie fizică, Educaţie tehnologică
Dinu Ioana– Limba română, Latină, Istorie, Cultură Civică, Biologie
Mazilu Carmen –Limba engleză, Limba Franceză, Muzică, Desen
Muntean Dragoş- Geografie, Chimie, Fizică, Biologie,
Crişan Delia - Religie
Dumbravă Alexandru - Istorie

Consiliere si orientare Caşolţ

Dirigintele sau învăţătorul desfăsoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează. Activităţile cuprind teme stabilite de către diriginte pe baza programelor şcolare pentru aria curriculară „Consiliere si orientare” în vigoare si în concordanţă cu specificul vârstei şi cu interesele/solicitările elevilor. Totodată, activităţile cuprind si teme privind educaţia rutieră, educaţia si pregătirea antiinfracţională a elevilor, protecţia civilă, educaţia antiseismică, antidrog, împotriva traficului de persoane etc., în conformitate cu prevederile actelor normative si ale strategiilor naţionale, precum si în baza parteneriatelor stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării si Inovării în colaborare cu alte ministere, instituţii şi organizaţii. Dirigintele desfăsoară si activităţi educative extrascolare, activităţi pe care le stabileste după consultarea elevilor si în concordanţă cu specificul vârstei si nevoilor identificate pentru colectivul respectiv de elevi. Pentru a se asigura o comunicare constantă, promptă şi eficientă cu părinţii, dirigintele realizează activităţi de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi.

Lista învăţătorilor şi diriginţilor la structura Caşolţ
Radu Mioara – Cls.I - III
Dardai Florina – Cls. II
Lupea Dorina – Cls. IV
Toacşe Sorin – cls. VI
Dinu Ioana– Cls. V-VIII
Mazilu Carmen –Cls. VII

Fiecare învăţător şi diriginte are programată cel puţin o oră în fiecare săptămână în care stă la dispoziţia părinţilor pentru a discuta orice problemă apărută sau orice nelămurire referitoare la educaţia elevilor pe care-i îndrumă.

Sedinte cu parintii Casolt

Ideea de bază a şedintelor este că părinţii trebuie să cunoască situaţia şcolarului lor atunci cand el este in incinta scolii si in acelasi timp trebuie sa li se aduca la cunostinta si eventualele evenimente, activitati scolare si extrascolare care pot avea loc de-a lungul anului scolar. La şedinţele cu părinţii de-a lungul unui an şcolar pot fi abordate mai multe teme.
Acestea pot fi:

- Particularitatile psihofizice ale elevilor din gimnaziu;
- Caldura familiei - garantia stabilitatii emotionale a copilului;
- Metode de cunoastere a preadolescentului;
- Rolul familiei in formarea unei atitudini civilizate a elevilor;
- Implicarea familiei in orientarea scolara si profesionala a elevului din clasa a VIII-a;
- Rolul mijloacelor mass-media in dezvoltarea psihica a elevului;
- Exercitii de dezvoltare a memoriei;
- Tulburari de comportament la preadolescenti;
- Relatiile fete-baieti in gimnaziu;
- Alegerea prietenilor;
- Dependenta de nicotina;
- Complexele de inferioritate la preadolescent;
- Cunoasterea aptitudinilor preadolescentilor;
- Timpul liber al preadolescentului;
- Metode si procedee de educatie utilizate in familie;
- Atitudini gresite ale parintilor in relatia cu preadolescentul;
- Timiditatea la preadolescenti;
- Banii de buzunar ai preadolescentului.

Structura Daia

Clădirea şcolii din Daia este situată pe strada principală şi în ea învaţă elevii de la ciclul primar şi cel gimnazial,în timp ce grădiniţa este situată aproape de intrarea în sat, pe partea dreaptă. La şcoala din Daia urmează cursurile ciclului gimnazial şi elevii din satul Cornăţel, care sunt transportaţi zilnic aici cu microbuzul şcolar. Tot la şcoala Daia învaţă şi elevi provenind de la Casa de copii Papageno din Daia. Ca şi celelalte sate săseşti din zonă în care existau şcoli germane, şi la Daia şcoala germană nu a mai funcţionat după 1990 din lipsă de elevi.

Personal Daia

COORDONATOR STRUCTURĂ: Pop Letiţia
EDUCATORI:
Radu Gheorghiţa
INVĂŢĂTORI:
Turcu Ana – Cls.I - III
Topârcean Anca – Cls. II -IV
PROFESORI:
Pop Letiţia – Educaţie fizică
Filipoiu Simona – Matematică, Fizică
Helerea Angela – Limba română, Latină
Haşegan Dumitru –Limba engleză, Istorie, Cultură civică
Man Adina- Geografie
Ielciu Gabriela - Religie
Matei Liviu – Limba Engleză
Ursu Paula- Limba Franceză
Boriga Nicolae – Educaţie tehnologică, Informatică
Soare Ioana – Chimie, Fizică
Bărbat Marioara-Biologie

Consiliere si orientare Daia

Dirigintele sau învăţătorul desfăsoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează. Activităţile cuprind teme stabilite de către diriginte pe baza programelor şcolare pentru aria curriculară „Consiliere si orientare” în vigoare si în concordanţă cu specificul vârstei şi cu interesele/solicitările elevilor. Totodată, activităţile cuprind si teme privind educaţia rutieră, educaţia si pregătirea antiinfracţională a elevilor, protecţia civilă, educaţia antiseismică, antidrog, împotriva traficului de persoane etc., în conformitate cu prevederile actelor normative si ale strategiilor naţionale, precum si în baza parteneriatelor stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării si Inovării în colaborare cu alte ministere, instituţii şi organizaţii. Dirigintele desfăsoară si activităţi educative extrascolare, activităţi pe care le stabileste după consultarea elevilor si în concordanţă cu specificul vârstei si nevoilor identificate pentru colectivul respectiv de elevi. Pentru a se asigura o comunicare constantă, promptă şi eficientă cu părinţii, dirigintele realizează activităţi de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi.

Lista învăţătorilor şi diriginţilor la structura Daia
Turcu Ana – Cls.I - III
Topârcean Anca – Cls. II -IV
Filipoiu Simona – cls. V
Helerea Angela – cls. VI
Pop Letiţia – cls. VII
Man Adina –cls. VIII

Fiecare învăţător şi diriginte are programată cel puţin o oră în fiecare săptămână în care stă la dispoziţia părinţilor pentru a discuta orice problemă apărută sau orice nelămurire referitoare la educaţia elevilor pe care-i îndrumă.

Sedinte cu parintii Daia

Ideea de bază a şedintelor este că părinţii trebuie să cunoască situaţia şcolarului lor atunci cand el este in incinta scolii si in acelasi timp trebuie sa li se aduca la cunostinta si eventualele evenimente, activitati scolare si extrascolare care pot avea loc de-a lungul anului scolar. La şedinţele cu părinţii de-a lungul unui an şcolar pot fi abordate mai multe teme.
Acestea pot fi:

- Particularitatile psihofizice ale elevilor din gimnaziu;
- Caldura familiei - garantia stabilitatii emotionale a copilului;
- Metode de cunoastere a preadolescentului;
- Rolul familiei in formarea unei atitudini civilizate a elevilor;
- Implicarea familiei in orientarea scolara si profesionala a elevului din clasa a VIII-a;
- Rolul mijloacelor mass-media in dezvoltarea psihica a elevului;
- Exercitii de dezvoltare a memoriei;
- Tulburari de comportament la preadolescenti;
- Relatiile fete-baieti in gimnaziu;
- Alegerea prietenilor;
- Dependenta de nicotina;
- Complexele de inferioritate la preadolescent;
- Cunoasterea aptitudinilor preadolescentilor;
- Timpul liber al preadolescentului;
- Metode si procedee de educatie utilizate in familie;
- Atitudini gresite ale parintilor in relatia cu preadolescentul;
- Timiditatea la preadolescenti;
- Banii de buzunar ai preadolescentului.

Structura Cornăţel

Şcoala din Cornăţel este situată în mijlocul satului în fostul conac al grofului. Aici învaţă elevii de la grădiniţă şi de la ciclul primar, în timp ce elevii de la gimnaziu sunt transportaţi zilnic la şcoala din Daia.

Personal Cornăţel

COORDONATOR STRUCTURĂ: Rus Marcela
EDUCATOR:
Dinu Aurica
INVĂŢĂTOR:
Rus Marcela – Cls.I - III
Rus Marcela – Cls. II-IV

Consiliere si orientare Cornăţel

Rus Marcela – Cls.I - III
Rus Marcela – Cls. II-IV

Sedinte cu parintii Cornăţel

Ideea de bază a şedintelor este că părinţii trebuie să cunoască situaţia şcolarului lor atunci cand el este in incinta scolii si in acelasi timp trebuie sa li se aduca la cunostinta si eventualele evenimente, activitati scolare si extrascolare care pot avea loc de-a lungul anului scolar. La şedinţele cu părinţii de-a lungul unui an şcolar pot fi abordate mai multe teme.
Acestea pot fi:

- Particularitatile psihofizice ale elevilor din gimnaziu;
- Caldura familiei - garantia stabilitatii emotionale a copilului;
- Metode de cunoastere a preadolescentului;
- Rolul familiei in formarea unei atitudini civilizate a elevilor;
- Implicarea familiei in orientarea scolara si profesionala a elevului din clasa a VIII-a;
- Rolul mijloacelor mass-media in dezvoltarea psihica a elevului;
- Exercitii de dezvoltare a memoriei;
- Tulburari de comportament la preadolescenti;
- Relatiile fete-baieti in gimnaziu;
- Alegerea prietenilor;
- Dependenta de nicotina;
- Complexele de inferioritate la preadolescent;
- Cunoasterea aptitudinilor preadolescentilor;
- Timpul liber al preadolescentului;
- Metode si procedee de educatie utilizate in familie;
- Atitudini gresite ale parintilor in relatia cu preadolescentul;
- Timiditatea la preadolescenti;
- Banii de buzunar ai preadolescentului.

Structura Waldorf

Suntem mândri să fim o şcoală Waldorf. În urmă cu mulţi ani, în 1919, Rudolf Steiner, un om foarte inovator, a înfiinţat prima şcoală Waldorf. Astăzi există şcoli Waldorf în peste 50 de ţări din întreaga lume. În România şcolile Waldorf se dezvoltă începând din 1990 şi fac parte din sistemul şcolar de stat. Cele mai multe şcoli Waldorf au anexată şi o grădiniţă şi îşi instruiesc copiii din prima clasă şi până la absolvire.
Proiectul Roșia a început în anul 1998 ca un proiect pentru alfabetizarea copiilor de minoritate romă. În anul 2000 noi am primit acordul Inspectoratului Școlar Județean Sibiu de a deveni o școală Waldorf cu clasele I – VIII, care începând cu anul 2004 s-a transformat în Școală de Arte și Meserii. În acest sens am creat clasele a IX și a X-a, cu profil agricol. La sfârșitul clasei a X-a elevii primeau o diplomă Nivel I în calificarea Cultura plantelor de câmp. Din păcate în anul 2009 toate Ș.A.M. – urile din țară au fost desființate și din această cauză noi trebuie să ne luptăm pentru a putea primii drept de o formare adecvată cu acordul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Din septembrie 2010 am înființat o grupă de îngrijire copii care, în actualul an școlar, este susținută de Asociația Waldorf Sibiu și Roșia și finanțată cu ajutorul sponsorilor din Elveția. Impulsul din care această inițiativă a luat ființă a fost un impact omenesc – social.
O donaţie generoasă din partea unei fundaţii germane ne permite să oferim tuturor elevilor noştri, în fiecare zi de şcoală, o masă caldă în clădirea cantinei, care are o sală de mese minunat pictată. Elevii se bucură să mănânce o dată pe zi împreună cu colegii de clasă şi diriginţii lor la aceeaşi masă.
Dorim să vă invităm călduros să ne vizitaţi şcoala pentru a vă face propria impresie.

Personal Waldorf

COORDONATOR PROIECT WALDORF: ANNETTE WIECKEN, preşedinte Asociaţia WALDORF Sibiu
COORDONATOR STRUCTURĂ : Cumpănăşoiu Ion
EDUCATORI: Şeitan Sofia
ÎNVĂŢĂTORI:Notariu Elena – Cls.I
Gabor Leila – Cls. II –III
Hampu Camelia-Cls. IV
PROFESORI: Coman Daniela – Limba română
Diaconu Claudia – Matematică
Dobre Mihaela – Limba germană
Muntean Daniela –Limba engleză, Religie
Oltean Simina- Geografie
Cumpănăşoiu Ionuţ – Educaţie tehnologică
Dumitru Cătălin – Istorie
Armenean Cosmin – Educaţie fizică

Consiliere si orientare Waldorf

Dirigintele sau învăţătorul desfăsoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează. Activităţile cuprind teme stabilite de către diriginte pe baza programelor şcolare pentru aria curriculară „Consiliere si orientare” în vigoare si în concordanţă cu specificul vârstei şi cu interesele/solicitările elevilor. Totodată, activităţile cuprind si teme privind educaţia rutieră, educaţia si pregătirea antiinfracţională a elevilor, protecţia civilă, educaţia antiseismică, antidrog, împotriva traficului de persoane etc., în conformitate cu prevederile actelor normative si ale strategiilor naţionale, precum si în baza parteneriatelor stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării si Inovării în colaborare cu alte ministere, instituţii şi organizaţii. Dirigintele desfăsoară si activităţi educative extrascolare, activităţi pe care le stabileste după consultarea elevilor si în concordanţă cu specificul vârstei si nevoilor identificate pentru colectivul respectiv de elevi. Pentru a se asigura o comunicare constantă, promptă şi eficientă cu părinţii, dirigintele realizează activităţi de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi.

Lista învăţătorilor şi diriginţilor la structura Daia
Notariu Elena – Cls.I
Gabor Leila – Cls. II –III
Hampu Camelia-Cls. IV
Oltean Simina – cls. V
Coman Daniela – cls. VI
Dumitru Cătălin – Cls. VII
Muntean Daniela – Cls. VIII

Fiecare învăţător şi diriginte are programată cel puţin o oră în fiecare săptămână în care stă la dispoziţia părinţilor pentru a discuta orice problemă apărută sau orice nelămurire referitoare la educaţia elevilor pe care-i îndrumă.

Sedinte cu parintii Waldorf

Ideea de bază a şedintelor este că părinţii trebuie să cunoască situaţia şcolarului lor atunci cand el este in incinta scolii si in acelasi timp trebuie sa li se aduca la cunostinta si eventualele evenimente, activitati scolare si extrascolare care pot avea loc de-a lungul anului scolar. La şedinţele cu părinţii de-a lungul unui an şcolar pot fi abordate mai multe teme.
Acestea pot fi:

- Particularitatile psihofizice ale elevilor din gimnaziu;
- Caldura familiei - garantia stabilitatii emotionale a copilului;
- Metode de cunoastere a preadolescentului;
- Rolul familiei in formarea unei atitudini civilizate a elevilor;
- Implicarea familiei in orientarea scolara si profesionala a elevului din clasa a VIII-a;
- Rolul mijloacelor mass-media in dezvoltarea psihica a elevului;
- Exercitii de dezvoltare a memoriei;
- Tulburari de comportament la preadolescenti;
- Relatiile fete-baieti in gimnaziu;
- Alegerea prietenilor;
- Dependenta de nicotina;
- Complexele de inferioritate la preadolescent;
- Cunoasterea aptitudinilor preadolescentilor;
- Timpul liber al preadolescentului;
- Metode si procedee de educatie utilizate in familie;
- Atitudini gresite ale parintilor in relatia cu preadolescentul;
- Timiditatea la preadolescenti;
- Banii de buzunar ai preadolescentului.


Prezent in categoriile: